RODO

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – „RODO”, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszych baz danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 „RODO”, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

Administratorem Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu jest firma Riedel Art.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną: ksiazka@ironcurtain1987.com.pl

Twoje dane pozyskaliśmy w następujący sposób:

 • podczas składania zamówienia/rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Sklepie Internetowym do realizacji procesu sprzedaży, zapłaty oraz dostarczenia zakupionych towarów i usług, realizacji czynności wymaganych przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych, obsługi, w tym kontaktu w sprawie Twojego konta lub zawartej umowy.

Twoje dane przetwarzamy oraz powierzamy podmiotom wymienionym poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu :

 • Firmie PayU – partnerowi w zakresie usług płatniczych
 • Firmie: InPost oraz Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamówionego towaru

Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą do czasu:

 • kiedy nie wyrazisz skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • będą niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, a później w celach statystycznych, nie dłużej niż 25 lat
 • będą wymagane przez inne przepisy prawa, w szczególności dotyczące względów podatkowych lub rachunkowych
 • kiedy skutecznie nie wycofasz zgody na przetwarzanie danych podanych na zasadzie dobrowolności

Zapewniamy, spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • do dostępu do Twoich danych osobowych
 • sprostowania Twoich danych osobowych
 • usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie są już niezbędne do realizacji zawartej umowy lub wymagane innymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego lub na podstawie wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych
 • ograniczenia i przetwarzania: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub udzieloną zgodą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do celu ustalenia nadrzędnych podstaw prawnych
 • przeniesienia danych osobowych
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: na podstawie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację, w której się znalazłeś

Masz możliwość i prawo wnieść skargą w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać istotnie na Twoją sytuację.

W przypadku pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Shopping Cart

facebook